tiếng anh y khoa

Y học là một trong những lĩnh vực xã hội quan trọng của xã hội loài người. Nhờ nhiều đổi mới và ứng dụng của công nghệ mà y học hiện đại cũng đạt được vô số thành công mới. Để các bác sĩ ngày một có cơ hội phát triển nghề nghiệp chuyên môn sâu hơn, thì việc học tập, nâng cao khả năng ngoại ngữ, nhất là tiếng anh y khoa là đặc biệt cần thiết. 

Các thuật ngữ tiếng anh y khoa về bác sĩ chuyên ngành

  • Attending doctor: bác sĩ điều trị

An attending physician (also known as a staff physician) is a physician ( M.D. or D.O.) who has completed residency and practices medicine in a clinic or hospital, in the specialty learned during residency. An attending physician typically supervises fellows, residents, medical students, and other practitioners.

tiếng anh y khoa

Tiếng anh y khoa
>>> Xem thêm: GIỚI THIỆU VỀ KHOÁ HỌC NỘI TRÚ TIẾNG ANH TẠI ENGHOUSE HOMESTAY

(Bác sĩ điều trị (còn được gọi là bác sĩ nhân viên) là một bác sĩ (M.D. hoặc D.O.) đã hoàn thành nội trú và hành nghề y tại phòng khám hoặc bệnh viện, trong chuyên khoa đã học trong thời gian nội trú. Một bác sĩ điều trị thường giám sát các nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú, sinh viên y khoa và các học viên khác.)

  • Consulting doctor: bác sĩ hội chẩn; bác sĩ tham vấn.

Consulting physician means a physician who is qualified by specialty or experience to make a professional diagnosis and prognosis regarding the patient’s disease.

Bác sĩ tư vấn là bác sĩ có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm để đưa ra chẩn đoán và tiên lượng chuyên môn về bệnh của bệnh nhân.

  • Emergency doctor: bác sĩ cấp cứu

Emergency medicine doctors assess and treat patients in the emergency department, regardless of their illness or injury type. Their main focus is to stabilize patients as quickly as possible and determine the next best step. 

Các bác sĩ cấp cứu đánh giá và điều trị bệnh nhân tại khoa cấp cứu, bất kể bệnh tật hoặc loại chấn thương của họ. Mục đích chính của họ là ổn định bệnh nhân càng nhanh càng tốt và xác định bước tốt nhất tiếp theo.

  • Herb doctor: thầy thuốc đông y, lương y.

An herbalist is someone who uses plants for healing. Thầy thuốc đông y là người sử dụng thực vật để chữa bệnh. 

  • General practitioner: bác sĩ đa khoa

In the medical profession, a general practitioner ( GP) is a physician who treats acute and chronic illnesses and provides preventive care and health education to patients of all ages. Their duties are not confined to specific fields of medicine, and they have particular skills in treating people with multiple health issues.

Trong ngành y, bác sĩ đa khoa (GP) là bác sĩ điều trị các bệnh cấp tính và mãn tính, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Nhiệm vụ của họ không bị giới hạn trong các lĩnh vực y học cụ thể và họ có những kỹ năng đặc biệt trong việc điều trị cho những người có nhiều vấn đề về sức khỏe.

  • Neurosurgeon: bác sĩ ngoại thần kinh

A surgeon specializing in surgery on the nervous system, especially the brain and spinal cord: (Một bác sĩ phẫu thuật chuyên về phẫu thuật hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống)

  • Internist: bác sĩ khoa nội.

They’re doctors who specialize in the internal organs and systems of the body, but they are not limited to those areas. (Họ là những bác sĩ chuyên về các cơ quan nội tạng và hệ thống của cơ thể, nhưng họ không giới hạn ở những lĩnh vực đó.)

Hội thoại tiếng anh giao tiếp khám chữa bệnh

Dưới đây là một số hội thoại mẫu khám bệnh tại bệnh viện

Lớp học tiếng anh giao tiếp y khoa
>>>> Xem thêm: Phương pháp luyện nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu

Hội thoại 1 khám bệnh tại bệnh viện 

A: Hi ,Binh. What seems to be the matter?
B: I’ve been feeling pretty ill for a few days now
A: What are your symptoms?
B: I feel chilly, I’ve got cramps, I keep throwing up, and I feel dizzy and tired
A: It sounds like you might be a bit dehydrated. Do you feel thirsty most of the day?
B: Yes. I can’t seem to drink enough 

A: Have you been drinking plenty of water?
B: No, just soda
A: Ok. Well, we’ll have a nurse take some blood in a few minutes. First, let me feel your pulse
B: Thanks

Hội thoại 2 khám bệnh tại bệnh viện

A: Good morning. What’s troubling you?
B: Good morning, doctor. I have a terrible headache
A: All right, young man. Tell me how it got started
B: Yesterday I had a runny nose. Now my nose is stuffed up. I have s sore throat. And I’m afraid I’ve got a fever. I feel terrible
A: Don’t worry, young man. Let me give you an examination

B: It is serious? What am I supposed to do then?
A: A good rest is all you need, and drink more water. I’ll write you a prescription
B: Thank you very much

Bác sĩ, y tá nên học tiếng anh giao tiếp ở đâu?

Enghouse Homestay hiện nay đang là trung tâm dạy tiếng anh với mô hình tiếng anh nội trú đầu tiên và uy tín tại Hà Nội. Với mô hình lớp học liên tục trong ngày cùng với các hoạt động giao lưu trao đổi văn hoá, câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại lý thú với giáo viên bản ngữ, Enghouse Homestay đang tạo ra một môi trường học tiếng anh hiệu quả, đặc biệt dành cho các bạn đang quan tâm đến giao tiếp văn phòng, công sở và tiếng anh chuyên ngành.

tiếng anh y khoa

>>>> Xem thêm: Những lợi ích khi bạn học tiếng Anh giao tiếp ở Homestay Tiếng Anh

Nếu bạn còn gặp bất cứ khó khăn hay phân vân nào về khoá học, hãy liên hệ với Enghouse Homestay với hotline 84 – 931-335-333   hoặc liên hệ với chúng tôi qua fanpage: Fanpage.Enghouse Homestay  được hỗ trợ nhanh nhất nhé. 

Leave a Comment