Tự hào nói tiếng Anh ‘đỉnh của chóp‘ ở Việt Nam nhưng khi ra nước ngoài du học sinh có IELTS 7.5, Speaking 7.0 nhưng nói tiếng Anh không người nước ngoài nào hiểu

‘Ở Việt Nam, tôi tự hào vì IELTS 7.5, Speaking 7.0, nhưng sau một tháng du học ở châu Âu, tôi mới tẽn tò nhận ra mình nói tiếng Anh rất tệ, chả ai hiểu được’, bạn đọc Lê Thị Mị chia sẻ về năm […]