Xem thêm: English Immersion – Phương pháp học tiếng Anh tự nhiên từ môi trường thực tế

1. Do you want to …?
This is a direct way of inviting somebody. it should be used with friends or people you know well. For example:

Đây là cách trực tiếp để mời ai đó, cấu trúc này chỉ nên được sử dụng với những người bạn biết rõ. Ví dụ:

 • Jane, do you want to have a coffee with me? (Jane, bạn có muốn đi uống cà phê với mình không?)
 • Hey buddy, do you want to come up for a tea? (Này anh bạn, cậu có muốn đi uống tách trà không?)

2. Would you like to …?
This expression with “would” is more polite and formal. It could be used in almost any situations. For example:

Cách diễn đạt sử dụng với “would” có phần lịch sự và trang trọng hơn. Cấu trúc này có thể được sử dụng trong gần như mọi trường hợp. Ví dụ:

 • Good morning, Professor, would you like to join our year-end party tonight. (Chào Giáo sư, thầy có muốn dự bữa tiệc cuối năm của chúng em tối nay không?)
 • Hey Clark, would you like to visit the new museum with us? (Nè Clark, cậu có muốn đi thăm viện bảo tàng mới với tụi tớ không?)

3. How do you fancy …?

In this expression, “fancy” means “want to,”. It basically asks if the listener wants to do something. For example:

Trong cách diễn đạt này, “fancy” có nghĩa là “muốn”. Về cơ bản, câu này hỏi người nghe có muốn làm gì đó không. Ví dụ:

 • Kris, how do you fancy going shopping tonight? (Kris, cậu có muốn đi shopping tối nay không?)
 • How do you fancy coming over my birthday party this weekend? (Cậu muốn đến dự sinh nhật mình cuối tuần này không?)

4. Would you be interested in …?
This is another informal expressions for inviting people. Remember to use a gerund (-ING verb) after “interested in”. For example:

Đây là một cấu trúc thân mật khác dùng để mời ai đó. Cần ghi nhớ rằng bạn phải dùng động từ dạng V-ing sau cụm từ “interested in”. Ví dụ:

 • Ms. Watson, would you be interested in attending the workshop tomorrow. (Cô Watson, cô có hứng thú tham dự buổi hội thảo ngày mai không?)
 • Mr. Hanson, would you be interested in getting around our new office? (Ông Hanson, ông có hứng thú đi dạo văn phòng mới của chúng tôi không?)

5. I was just wondering if you would like to …?
This long expression is very formal and should only be used in business settings or very informal situations, especially in e-mails. For examples:

Cấu trúc dài dòng này được xem là rất trang trọng và chỉ nên được dùng trong những tình huống công việc/kinh doanh hoặc ngữ cảnh rất trang trọng, đặc biệt là trong viết email. Ví dụ:

 • I was just wondering if you would like to visit our new factory in France. (Tôi tự hỏi liệu ông có muốn đến thăm nhà máy mới không?)
 • I was just wondering if you would like to be a judge in our beauty contest. (Tôi tự hỏi liệu ông có hứng thú trở thành giám khảo cuộc thi sắc đẹp của chúng tôi không?)

6. We’d be delighted to …?

 “Delighted” means “happy or pleased”, this is a polite and kind invitation. For example:

“Delighted” có nghĩa là “vui, hài lòng”, đây là mẫu câu mời lịch sự. Ví dụ:

 • We would be delighted to have you over our wedding anniversary. (Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn có mặt tại buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi)
 • I would be delighted to have you amongst us on this special day. (Tôi sẽ rất vui mừng nếu bạn đến tham dự ngày đặc biệt này)

Nếu việc học tiếng Anh ở Trung Tâm thông thường không hiệu quả với bạn thì hãy đến SỐNG cùng Tây và HỌC cùng Tây tại Enghouse Homestay. Homestay tiếng Anh số 1 hiện nay, nơi mà bạn có thể thực hành tiếng Anh giao tiếp một cách thường xuyên cùng người nước ngoài, với lớp học mỗi ngày từ 3-4 ca, từ sáng đến tối và từ thứ 2 đến thứ 7. Sinh hoạt, ăn uống, trò chuyện bằng tiếng Anh cùng những người bạn nước ngoài sống chung nhà. Chỉ với 3 tháng ăn – ngủ – nghỉ cùng Tây sẽ giúp tiếng Anh của bạn lên trình một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Đừng chỉ học tiếng Anh theo sách vở hãy thực hành nó thường xuyên như một ngôn ngữ của bạn. Học tiếng Anh không khó cái khó là bạn có quyết tâm và môi trường học cũng như người đồng hành phù hợp. Hãy để Enghouse – Ngôi nhà tiếng Anh – Thả phanh giao tiếp giúp bạn.

Leave a Comment