1. Màu trắng

Diễn tả màu trắng của mây bằng tiếng Anh

 • White – /waɪt/ trắng
 • Silvery – /ˈsɪlvəri/ trắng bạc
 • Lily – White – /ˈlɪli/ – /waɪt/ trắng tinh
 • Snow – White – /snəʊ/ – /waɪt/ trắng xóa
 • Milk – White – /mɪlk/ – /waɪt/ trắng sữa
 • Off – White – /ɒf/ – /waɪt/ trắng xám

Xem thêm: Tổng hợp 25 trang Web miễn phí giúp bạn học tiếng Anh nhanh hơn

2. Màu đen

 • Black – /blæk/ đen
 • Blackish – /ˈblækɪʃ/ đen nhạt
 • Blue – Black – /bluː/ – /blæk/ đen xanh
 • Sooty – /ˈsʊti/ đen huyền
 • Inky – /ˈɪŋki/ đen xì
 • Smoky – /ˈsməʊki/ đen khói

3. Màu vàng

Xem thêm: Top 12 kênh youtube miễn phí học tiếng anh chất lượng nhất

Màu vàng nhạt chỉ các loại hoa

 • Yellow – /ˈjɛləʊ/ vàng
 • Yellowish – /ˈjɛləʊɪʃ/ vàng nhạt
 • Orange – /ˈɒrɪnʤ/ vàng cam
 • Waxen – /ˈwæksən/ vàng cam
 • Pale Yellow – /peɪl/ /ˈjɛləʊ/ vàng nhạt
 • Apricot Yellow – /ˈeɪprɪkɒt/ /ˈjɛləʊ/ vàng hạnh

4. Màu xanh dương

 • Blue – /bluː/ xanh lam
 • Dark Blue – /dɑːk/ /bluː/ lam đậm
 • Pale Blue – /peɪl/ /bluː/ lam nhạt
 • Sky – Blue – /skaɪ/ – /bluː/ xanh da trời
 • Peacock Blue – /ˈpiːkɒk/ /bluː/ lam khổng tước
 • Indigo – /ˈɪndɪgəʊ/ lam chàm
Đừng chỉ học tiếng Anh nữa hãy sống cùng tiếng Anh luôn đi

5. Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây 

 • Green – /griːn/ xanh
 • Greenish – /ˈgriːnɪʃ/ xanh nhạt
 • Grass – Green – /grɑːs/ – /griːn/ xanh lá cây
 • Dark – Green – /dɑːk/ – /griːn/ xanh đậm
 • Apple Green – /ˈæpl/ /griːn/ xanh táo
 • Olivaceous – /ˌɒlɪˈveɪʃəs/ xanh ô liu

6. Màu đỏ

 • Red – /rɛd/ Đỏ
 • Deep Red – /diːp/ /rɛd/ đỏ sẫm
 • Pink Red – /pɪŋk/ /rɛd/ hồng
 • Murrey – /ˈmʌri/ hồng tím
 • Reddish – /ˈrɛdɪʃ/ đỏ nhạt
 • Scarlet – /ˈskɑːlɪt/ phấn hồng

7. Màu nâu

Màu nâu

 • Brown – /braʊn/ nâu
 • Nut – brown – /nʌt/ – /braʊn/ nâu đậm
 • Bronzy – Bronzy màu đồng xanh
 • Coffee – coloured – /ˈkɒfi/ – /ˈkʌləd/ màu cà phê
 • Tawny – /ˈtɔːni/ nâu vàng
 • Umber /ˈʌmbə/ nâu đen

Nếu việc học tiếng Anh ở Trung Tâm thông thường không hiệu quả với bạn thì hãy đến SỐNG cùng Tây và HỌC cùng Tây tại Enghouse Homestay. Homestay tiếng Anh số 1 hiện nay, nơi mà bạn có thể thực hành tiếng Anh giao tiếp một cách thường xuyên cùng người nước ngoài, với lớp học mỗi ngày từ 3-4 ca, từ sáng đến tối và từ thứ 2 đến thứ 7. Sinh hoạt, ăn uống, trò chuyện bằng tiếng Anh cùng những người bạn nước ngoài sống chung nhà. Chỉ với 3 tháng ăn – ngủ – nghỉ cùng Tây sẽ giúp tiếng Anh của bạn lên trình một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Đừng chỉ học tiếng Anh theo sách vở hãy thực hành nó thường xuyên như một ngôn ngữ của bạn. Học tiếng Anh không khó cái khó là bạn có quyết tâm và môi trường học cũng như người đồng hành phù hợp. Hãy để Enghouse – Ngôi nhà tiếng Anh – Thả phanh giao tiếp giúp bạn.

Leave a Comment