NHỮNG CỤM TỪ TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG BẠN NÊN BIẾT

1.     Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng 2.     Little by little: Từng li, từng tý 3.     Let me go: Để tôi đi 4.     Let me be: Kệ tôi 5.     Long time no see: Lâu quá không gặp 6.     Make yourself at home: Cứ tự nhiên 7.     Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên […]