19 ứng dụng trên smartphone
19 ỨNG DỤNG HỮU ÍCH NÊN CÀI ĐẶT NGAY TRÊN LAPTOP VÀ SMARTPHONE NGAY
 1. Tomato: Quản lý thời gian hiệu quả
 2. Eyeleo: Bảo vệ mắt khi làm việc với máy tính
 3. Appdetox: Cai nghiện smartphone
 4. Misa: Quản lý tài chính
 5. Way of life: Từ bỏ thói quen xấu
 6. 21 habit: Tạo thói quen tốt
 7. Clap! Phone Finder: Tìm điện thoại
 8. Dropbox: Giải pháp lưu trữ tài liệu
 9. Goolool: Gợi ý mix quẩn áo
 10. Marvin: Trình đọc ebook tiện dụng
 11. Layout: Sáng tạo với hình ảnh
 12. Linkedin: Mạng lưới làm việc
 13. Any.do: Ứng dụng ghi chú, nhắc việc
 14. Dictionary: Ứng dụng từ điển
 15. Myscript calculator: Giải toán từ chữ viết tay
 16. Outlook: Email với nhiều tính năng hay
 17. Evernote: Ứng dụng ghi chú
 18. Duolingo: Ứng dụng học ngoại ngữ
 19. 5K run: Ứng dụng chạy bộ
  Tự tin giao tiếp tiếng Anh nhanh hơn và hiệu quả hơn gấp bội với Homestay tiếng Anh – Học cùng Tây – Sống cùng Tây.
  Tìm hiểu thêm tại đây: https://www.facebook.com/enghouse.vn

Leave a Comment