Giáng sinh là dịp mọi người trao nhau những yêu thương và những suy nghĩ ấm áp trong ngày đông lạnh giá. Hãy truyền cảm hứng cho người thân và bạn bè bằng những câu chúc mừng giáng sinh mang lại niềm vui đêm Noel.

Những lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh dưới đây mà Enghouse Homestay sưu tầm được sẽ giúp bạn truyền đạt tình yêu và những suy nghĩ chân thành tới những người thân yêu của bạn.

40 lời chúc mừng giáng sinh ấm áp bằng tiếng Anh

Sending thoughtful wishes your way in the hope you have the joy and treasures that come with the Christmas season.

Gửi tặng bạn những lời chúc sâu sắc với hy vọng bạn có nhiều niềm vui và những người yêu quý trong mùa Giáng sinh này.

Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your family. Merry Christmas to all of you.​

Gửi tình yêu và nhiều niềm vui Giáng sinh tới bạn và gia đình bạn. Giáng sinh vui vẻ nhé.

May you feel all the love and joy throughout the day and all year round. Sending you the warmest greetings of this festive season and best wishes for happiness in this New Year.

Chúc bạn cảm nhận được tất cả tình yêu và niềm vui suốt cả ngày hôm nay và cả năm tới. Gửi tới các bạn những lời chúc nồng nhiệt nhất trong mùa lễ hội này và những lời chúc an lành nhất cho năm mới tới.

Happiness — May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.

Hạnh phúc – Hãy để cuộc sống của bạn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, mỗi ngày mới sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc thương yêu cho bạn.

Love — On this joyous day, and throughout the new year, may your life be filled with an abundance of love.

Tình yêu – Vào ngày vui vẻ này, và trong năm mới tới, chúc cho cuộc sống của bạn tràn ngập tình yêu.

Fulfillment – Merry Christmas and may you live a long and happy life filled with goodwill and friendship.

Mãn nguyện – Giáng sinh vui vẻ và chúc bạn sống lâu và có cuộc sống hạnh phúc tràn ngập lòng tốt và tình bạn.

Peace — May this new year bring you peace and tranquility, and as you walk your path may it bring you contentment.

An lành – Chúc bạn năm mới an lành và thanh bình, và con đường bạn đi đầy sự mãn nguyện.

Prosperity – On this joyous day, and throughout the coming year, may your life be filled with good luck and prosperity.

Sự thịnh vượng – Vào ngày vui vẻ này, và trong suốt năm tới này, chúc cuộc sống của cậu sẽ tràn đầy may mắn và thịnh vượng.

Joy of Giving — May your heart be filled with the joy of giving, as it is the expression of the love in your heart and the kindness in your soul.

Niềm vui của việc cho đi – Hãy để trái tim bạn tràn ngập niềm vui khi cho đi, như thể hiện tình yêu trong trái tim bạn và lòng tốt trong tâm hồn bạn.

Blessings – May the light of love shine upon you, and may your life be filled with blessings in this Christmas season.

Phước lành – Mong ánh sáng tình yêu sẽ chiếu lên bạn, và cuộc sống của bạn được tràn ngập phước lành trong mùa Giáng sinh này.

Kindness – On this most blessed day, I wish you love for all your kindness, and I hope the new year will bring you many days of happiness.

Lòng nhân ái – Vào ngày may mắn nhất này, tôi mong bạn yêu thương bằng tất cả lòng nhân ái của bạn, và tôi hy vọng năm mới sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh phúc.

A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas to you and your whole family.

Một đêm yên tĩnh, một ngôi sao trên cao, một món quà may mắn chứa đựng hy vọng và tình yêu. Chúc bạn và cả gia đình một Giáng sinh hạnh phúc.

Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và mong rằng mùa lễ này sẽ mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cuộc sống của bạn!

We wish you a Merry Christmas & Happy New Year

May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!

Cầu mong Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh thật đặc biệt để bạn không còn cảm thấy cô đơn và sẽ luôn được hạnh phúc bên cạnh những người bạn thương yêu!

With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

Merry Christmas, and may this new year bring you joy and laughter. To be happy is the greatest wish in life.

Giáng sinh vui vẻ, và cầu mong năm mới này mang lại cho bạn nhiều niềm vui và tiếng cười. Điều mong ước lớn nhất đời là bạn được hạnh phúc.

Christmas is about sharing and spending time with family and friends. It’s about creating happy memories with those you love.

Giáng sinh là khoảng thời gian để dành cho gia đình cũng như bạn bè. Đây là thời gian để tạo nên những kỉ niệm vui vẻ với những người bạn yêu thương.

There are so many gifts I want to give to you this Christmas. Peace, love, joy, happiness are all presents I am sending your way.

Có rất nhiều thứ tôi muốn tặng bạn vào dịp Giáng sinh này. Sự an lành, tình yêu, niềm vui, sự hạnh phúc đều là những món quà tôi gửi tặng bạn đó.

May your home be filled with the joy of the Christmas season. Here’s wishing you a blessed Christmas and Happy New Year!

Chúc ngôi nhà bạn tràn ngập niềm vui mùa Giáng sinh. Mong bạn có một Giáng sinh may mắn và Chúc mừng năm mới!

I wish you a blessed holiday season. May this Christmas bring you comfort, joy, peace and happiness to last throughout the coming year!

Tôi chúc bạn một mùa lễ may mắn. Cầu mong Giáng sinh này mang lại cho bạn sự thoải mái, niềm vui, an lành và hạnh phúc mà sẽ kéo dài trong suốt năm tới này!

Christmas is a time for cherishing those who bring so many blessings to our lives. May your heart feel that love this Christmas and throughout the New Year ahead.

Giáng sinh là thời gian yêu thương những người mang lại nhiều hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Hãy để trái tim bạn cảm nhận được tình yêu trong mùa Giáng sinh này và trong suốt năm mới phía trước.

I know we are always busy this holiday season but I want to take the time to wish you and yours, Merry Christmas. I hope we can spend time together soon.

Tớ biết bọn mình luôn bận rộn vào mùa lễ nhưng tớ muốn dành thời gian chúc cậu và những người thân yêu của cậu Giáng sinh vui vẻ. Tớ hy vọng bọn mình có thể sớm dành thời gian cho nhau.

Christmas fills me with hope, joy, love, and happiness. I want you to know that your friendship makes me feel the same way.

Giáng sinh làm tớ thấy hy vọng, niềm vui, tình yêu và hạnh phúc. Tớ muốn cậu biết rằng tình bạn của bọn mình cũng khiến tớ cảm thấy y như vậy.

Faith makes all things possible; Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!

Niềm tin làm mọi thứ trở nên tràn đầy hy vọng; Hy vọng khiến mọi thứ xung quanh bạn đều tốt đẹp và Tình yêu sẽ làm mọi thứ trở nên thật lộng lẫy. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng Sinh này.

So thankful am I for having a friend like you. Wishing you blessings for the holidays and the coming year.

Tớ rất biết ơn vì có được người bạn như cậu. Chúc cậu gặp nhiều may mắn trong kỳ nghỉ và năm tới này.

Ho! Ho! Ho! It’s Christmas time! May love, success, luck and friendship come knocking at your door throughout this Christmas season. Have a wonderful Christmas.

Ho! Ho! Ho! Giáng sinh đến rồi! Mong tình yêu, thành công, may mắn và tình bạn tới gõ cửa nhà bạn suốt mùa Giáng sinh này. Chúc cậu một Giáng sinh tuyệt vời.

Here’s to wishing you a warm and happy Christmas, filled with the peace, joy and love you deserve. Have a fantastic Christmas and New Year!

Chúc cậu có một Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc, tràn đầy an lành, niềm vui và tình yêu mà cậu xứng đáng được nhận. Chúc cậu một Giáng sinh và Năm mới tuyệt diệu!

One of the greatest joys of Christmas is having your whole family by your side to celebrate it with you. I wish you and your entire family a Merry Christmas and a very Happy New Year.

Một trong những niềm vui lớn nhất của Giáng sinh là có cả gia đình quây quần để ăn mừng cùng cậu. Tớ chúc cậu và cả gia đình một Giáng sinh và Năm mới vui vẻ.

As Christmas and the New Year approaches, I want to take time to tell you how blessed I feel to have you as a friend. Here’s to wishing you a very Merry Christmas and amazing New Year.

Khi Giáng sinh và Năm mới đến, tớ muốn dành thời gian để nói với cậu rằng tớ cảm thấy may mắn nhường nào khi có một người bạn như cậu. Chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới tuyệt vời.

At the stroke of midnight on Christmas, if a fat man dressed in a red suit jumps through your window, grabs you and puts you in a sack, don’t panic. I told Santa I wanted YOU for Christmas!

Nửa đêm Giáng sinh, nếu một ông già mập mặc đồ đỏ nhảy qua cửa sổ, gói bạn lại và cho vào bao tải thì đừng hoảng sợ nhé. Tôi đã nói với ông già No-en rằng tôi muốn có BẠN trong Giáng sinh này.

Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày sẽ là những giờ phút hạnh phúc dành cho bạn.

Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.

Giáng sinh vẫy cây gậy thần kỳ lên khắp thế gian, làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn có một mùa Giáng Sinh diệu kỳ.

Wishing you peace, joy, and all the best this wonderful holiday has to offer. May this incredible time of giving and spending time with family bring you the joy that lasts throughout the year.

Chúc bạn bình an, vui vẻ và mọi điều tốt đẹp nhất mà kỳ nghỉ tuyệt vời này mang tới. Mong rằng khoảng thời gian tuyệt vời dành cho gia đình sẽ mang lại cho bạn niềm vui kéo dài suốt cả năm.

I want to wish you and your family all the happiness and joy of Christmas. I hope we can get together this holiday season and spend quality time together.

Tớ muốn chúc bạn và gia đình hạnh phúc và vui vẻ vào Giáng sinh này. Tớ hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau vào dịp này và dành khoảng thời gian đặc biệt này với nhau.

The tree is decorated, the cookies are made, the gifts are wrapped; now all that’s left is to wish you a Merry Christmas. So, Merry Christmas dear friend.

Cây đã được trang trí, bánh quy đã được làm, quà đã được bọc; bây giờ tất cả những gì còn lại là chúc cậu một Giáng sinh vui vẻ. Vì thế, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé bạn thân yêu.

There’s only one thing better than Christmas and that’s Christmas with you.

Chỉ có một điều tuyệt vời hơn Giáng sinh và đó là Giáng sinh với bạn.

You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Bạn thật đặc biệt. Bạn thật tuyệt vời! Chúc Giáng sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy. Giáng sinh vui vẻ!

May your heart and home be filled with all of the joys the season brings. Merry Christmas and a wonderful New Year!

Hãy để trái tim và gia đình bạn tràn ngập niềm vui trong mùa này. Chúc Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới tuyệt vời!

I wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas! May you and your family be blessed abundantly. Merry Christmas and a Prosperous New Year!

Tôi mong ông già Nô-en mang đến cho bạn món quà hạnh là phúc bất tận trong Giáng sinh này! Chúc bạn và gia đình của bạn được ban nhiều phước lành. Giáng sinh vui vẻ và Năm mới thịnh vượng nhé!

Ông già Noel lên đường phát quà rồi!!!

Nguồn: Sưu tầm Internet

Lời kết

Hãy dành tặng những lời chúc ấm áp này cho người thân yêu của bạn.

Chúc bạn có một Giáng sinh an lành và ấm áp bên người thân và bạn bè, đừng quên chia sẻ bài viết này cho bạn bè của bạn nhé!

Leave a Comment