Theo dõi để cập nhật 20 cách để diễn tả sự hứng thú (excitement) hoặc sự bất ngờ (surprise) trong tiếng Anh nhé!

 1. Oh really? —-> Thật thế ư?
 2. How interesting! —-> Thú vị thật!
 3. No kidding? —-> Không đùa chứ?
 4. Oh my God! Oh God! Oh my Gosh! —-> Chúa ơi!
 5. For God’s sake! —-> lạy chúa!
 6. Impossible! —-> Không thể nào!
 7. Unbelievable! —-> không thể tin được!
 8. I didn’t expect that! —-> Mình đã không nghĩ tới/ kỳ vọng điều đó!
 9. Cool/ wow/ oh dear !—-> Thật tuyệt
 10. For crying out loud! —-> Phát khóc mất
 1. No way! —-> Không đời nào!
 2. Hell yeah! —-> Ôi tuyệt!
 3. You must be kidding! —-> Cậu chắc đang đùa rồi!
 4. Great/ perfect/ wonderful! —-> thật tuyệt, tuyệt vời.
 5. Amazing! – Tuyệt vời!
 6. Brilliant! – Xuất sắc!
 7. I’m amazed! – Tôi ngạc nhiên đó!
 8. How come? – Làm sao lại như thế được nhỉ?
 9. I can’t believe this is happening. – Tôi không thể tin được là điều này đang diễn ra.
 10. Am I dreaming? – Tôi đang mơ ư?

Link tải bộ audio luyện nghe tiếng Anh miễn phí cực hiệu quả cho người mới bắt đầu tại đây:

Leave a Comment